Náš oddíl

Křesťanský skautský oddíl "BLESK" je 3. chlapeckým oddílem prvního havlíčkobrodského střediska "Bobři". Vznikl v roce 1947 z iniciativy tehdejšího havlíčkobrodského kaplana P. ThLic. Františka Hájka. O nejranější historii oddílu se můžete dočíst ve článku ThLic. P. František Hájek a počátky oddílu Blesk. Oddíl byl dvakrát postižen zrušením Junáka (1950, 1970), přesto dvakrát pokračoval ilegálně v činnosti dál.

Zaměřuje se na všechny výchovné věkové kategorie - vlčata, skauty i rovery, zároveň se ale snaží respektovat a využívat jejich specifika. Jednotlivé skupiny proto mají mnohé akce samostatně, na táborech probíhá jedna etapová hra pro vlčata a druhá pro skauty atd.

Nenásilnou formou se snaží předávat základní křesťanské hodnoty, členy oddílu jsou jak praktikující křesťané tak "nevěřící".

Na schůzkách v klubovně i výpravách do přírody hrajeme různé hry, ale snažíme se i něco nového naučit. Sportujeme, jezdíme na kole, občas i v kanoi a na lyžích, rádi si stavíme všelijaké horolezecké a lanové překážky, ale také hráváme různé "divadelní kusy". Snažíme se i pomáhat: každoročně se podstatnou měrou podílíme na Tříkrálové sbírce, spolu s dalšími oddíly střediska "Bobři" čistíme potok v parku atd. Vyvrcholením celého skautského roku je pak samozřejmě letní stanový tábor s nezbytnou etapovkou.

Veškerá tato činnost by však měla být pouze prostředkem, jak "přispívat k všestrannému rozvoji mladých lidí", kteří si postupně uvědomují "povinnost k Bohu, ostatním i k sobě", (Cit. ústava WOSM [WOSM = Světová organizace skaut. Hnutí].) "Služba nejvyšší Pravdě a Lásce" , ke které se skautským slibem zavazují všichni Členové Junáka, má pro nás jako křesťany zcela konkrétní obsah a osobní rozměr.


Některé informace o oddílu můžete nalézt též v oddílovém almanachu vydaném v roce 1997 k 50. výročí vzniku oddílu (naleznete ho rovněž v sekci download).

 

 

Struktura oddílu